EN TOE WORD DAAR NIE BAKLEI NIE

EN TOE WORD DAAR NIE BAKLEI NIE

Article by Kerkbode, 11 September 2017 “Ek was heeltemal verras. Ek het reg­ge­maak om te baklei, maar dit het glad nie gebeur nie.” Hierdie woorde van een van die gespreksgenote na af­loop van ’n werks­win­kel oor selfdegeslagver­hou­dings in die kerk, be­skryf iets...