EN TOE WORD DAAR NIE BAKLEI NIE

,

Article by Kerkbode, 11 September 2017

“Ek was heeltemal verras. Ek het reg­ge­maak om te baklei, maar dit het glad nie gebeur nie.” Hierdie woorde van een van die gespreksgenote na af­loop van ’n werks­win­kel oor selfdegeslagver­hou­dings in die kerk, be­skryf iets van die toon­aard en gees van daardie ge­sprek wat onlangs in Port Elizabeth plaasgevind het…

Read More

Skills

Posted on

11 September 2017